[OFTV] - Cafe OF - Trao đổi với OFer tại Canada về thông tin định ...
https://www.otofun.net/threads/cafe-of-trao-doi-voi-ofer-tai-canada-ve-thong-tin-dinh-cu-du-hoc-viec-lam.1377414/page-10
2019-04-23 20:58:09 66
5 Tháng Tám 2018 ... Nhà em chưa có đk cho f1 du học Ca nhưng hóng xem bác có chia sẻ gì về trại hè Ca, nếu có trại hè ngon bổ rẻ chất nhà cháu cũng mon men ...