[Funland] - Thẻ xanh canada chưa bao giờ dễ vậy! | OTOFUN | CỘNG ...
https://www.otofun.net/threads/the-xanh-canada-chua-bao-gio-de-vay.1158939/
2019-04-23 20:58:09 66
11 Tháng 2 2017 ... Em mới đọc về luật nhập cư của canada có chương trình mới. Bất kỳ ai ... Eb-3 là chương trình định cư Mỹ diện lao động phổ thông. Còn diện ...