[Funland] - Nước nào dễ định cư nhất ạ... | Page 6 | OTOFUN | CỘNG ...
https://www.otofun.net/threads/nuoc-nao-de-dinh-cu-nhat-a.1261221/page-6
2019-04-23 20:58:09 107
12 Tháng Mười 2017 ... em xem cuộc sống mỹ,canada,nhật..thấy môi trường,cuộc sống,đường phố...cái nào cũng hay.nhìn lại VN thấy chán thật. Bạn bè,người quen o ...