[Funland] - Định cư ở nước ngoài, các cụ có thích không? | OTOFUN ...
https://www.otofun.net/threads/dinh-cu-o-nuoc-ngoai-cac-cu-co-thich-khong.793273/
2019-04-23 20:58:09 103
6 Tháng Giêng 2015 ... Phụ thuộc rất nhiều vào khả năng thích nghi, dễ hoà đồng của bản thân nều là người bình thường. E có ông bạn giờ đang tự kỉ ở Canada :(.