Nhờ dịch từ Tiếng Việt sang Tiếng Anh | E-Gara - Bệnh Viện ...
https://www.otosaigon.com/threads/nho-dich-tu-tieng-viet-sang-tieng-anh.103421/
2019-05-03 19:50:03 153
1/12/2005 · Có một số thiệt bị em muốn nhờ người quen ở Mỹ mua mà không biết dịch ra tiếng Anh ... Tên tiếng việt của nó là: Bộ gioăng ...