Thông tin đất nước
http://www.palestineembassy.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=33%3Apalestine&catid=1%3Acountry-profile&Itemid=3&lang=vi
2019-04-17 08:44:27 111
Palestine nằm ở phía tây nam Châu Á, ở phần phía nam của bờ biển Biển Địa Trung ... Quốc gia. Số người. Tỷ lệ (%). Lãnh thổ Palestine. 3.952.354. 39,2. Israel.