Thư viện Sách nói - Audio Truyện - Truyện đọc Online
https://www.radiotruyen.com/sach-noi.html
2019-04-15 13:28:10 238
Sách nói Hiện nay, cửa hàng bán lẻ đang giữ một vai trò trọng yếu trong việc tiêu thụ sản phẩm của các thương hiệu. Tuy nhiên, nhân tố quyết định doanh số tiêu thụ của một cửa hàng bán lẻ chính là yếu tố con người và hàng hóa (tính cả thương hiệu và sản phẩm).