Bao giờ thì chúng ta không chỉ xuống đường vì bóng đá?
https://www.rfa.org/vietnamese/news/blog/when-will-we-take-to-street-for-st-else-01222018071002.html
2019-05-09 22:40:05 87
Chỉ có điều bóng đá VN bao nhiêu lâu nay dưới sự điều hành, ... còn bao nhiêu lĩnh vực khác chúng ta thua xa các nước châu Á, ...