Quản trị kinh doanh khách sạn - Sách Hay
http://www.sachhay.org/sach/ChiTiet/7093/quan-tri-kinh-doanh-khach-san
2019-05-01 22:02:09 169
24 Tháng Mười Một 2013 ... Sách gồm 3 phần với 10 chương. Trong đó: - Chương 1: Tổng quan về kinh doanh khách sạn và các loai hình cơ sở lưu trú - Chương 2: Phân ...