Khóa học chuyên viên quản lý chất lượng chuyên nghiệp (QA)
http://www.sam.edu.vn/chuyen-vien-quan-ly-chat-luong-chuyen-nghiep-qa
2019-04-29 12:08:14 115
kiểm tra chất lượng sản phẩm ở công đoạn nào, kiểm tra sản phẩm theo ... chia sẻ tại Chương trình đào tạo khóa học “Chuyên viên Quản Lý Chất Lượng chuyên ... Các chuyên gia của SAM với những kinh nghiệm thực tiễn tại các nhà máy, ...