SBC Scientific - Tên các dụng cụ thí nghiệm bằng tiếng Anh
https://www.sbc-vietnam.com/tin-tuc/ten-cac-dung-cu-thi-nghiem-bang-tieng-anh.aspx
2019-04-16 04:52:04 160
Tên các thuật ngữ thí nghiệm bằng song ngữ tiếng Anh và tiếng Việt. Các thuật ngữ này đôi lúc không tìm thấy trong từ điển sinh học hay hóa học. Bài viết giới thiệu các thuật ngữ bao gồm máy móc, dụng cụ và các loại vật tư tiêu hao dùng phố biến trong phòng thí nghiệm.