bitis vietnam - Scribd
https://www.scribd.com/document/85013899/bitis-vietnam
2019-04-25 23:48:14 199
y l mt th trng y tim nng v hp dn i vi cc nh u t sn xut hng TD trong nc v ngoi nc . ..... HOT NG CA H THNG XC TIN HN HP CA CNG TY BITIS I. Khi qut th trng giy - dp Vit Nam. ...... phân tích môi trường kinh doanh Việt Nam hiện nay ... Đề án môn học Giải pháp marketing phát triển thị trường giầy dép của công ty Biti's tại Hà Nội.