Làng biển thanh bình | Cuộc thi phóng sự – ký sự “ấn tượng ...
http://www.sggp.org.vn/lang-bien-thanh-binh-317306.html
2019-04-24 03:56:03 63
Năm 2011, Hợp tác xã Sản xuất kinh doanh dịch vụ chế biến nước mắm Mỹ Thủy được thành lập với 17 thành viên.