Bài tập kế toán doanh nghiệp có lời giải đáp án - SlideShare
https://www.slideshare.net/anhdeptrai0nline/bi-tp-k-ton-doanh-nghip-c-li-gii-p-n
2019-05-05 10:16:03 136
2 Tháng Bảy 2013 ... Bài số 6 : Tại phòng kế toán của Doanh nghiệp X có tài liệu và chứng .... Ngày 2/6 xuất kho 5.000kg vật liệu chính A, 2.000 kg vật liệu chính B ...