Hướng dẫn lập kế hoạch marketing và ví dụ cụ thể - SlideShare
https://www.slideshare.net/InfoQResearch/xy-dng-k-hoch-marketing-c-th-v-v-d-mu
2019-05-08 07:30:15 165
22 Tháng Mười Một 2013 ... Các bước để xây dựng một kế hoạch marketing hoàn hảo và 3 ví dụ cụ thể về kế hoạch ... Lợi ích của sản phẩm hay dịch vụ của bạn Bạn không tiếp thị sản phẩm, không ... Chúng là vũ khí trong chiến lược marketing của bạn.