Phân tích sức ảnh hưởng của môi trường vi mô tới hoạt động của ...
https://www.slideshare.net/huonglim7/phn-tch-sc-nh-hng-ca-mi-trng-vi-m-ti-hot-ng-ca-doanh-nghip
2019-04-25 23:00:05 237
14 Tháng Mười 2013 ... Một trong những vấn đề chủ yếu cần được giải quyết là môi trường vi mô của doanh nghiệp; 3. GIỚI THIỆU VỀ VINAMILK Tuy là một doanh ...