LỚP HỌC ĐẤU THẦU VÀ QUẢN LÝ DỰ ÁN XÂY DỰNG TẠI HÀ NỘI
https://www.slideshare.net/sunghyunwoo88/lp-hc-u-thu-v-qun-l-d-n-xy-dng-ti-h-ni
2019-04-29 07:02:45 71
22 Tháng Mười 2014 ... Học viên nộp 01 CMND phôtô và 02 ảnh 3x4 tại lớp học. 6. Nội dung khoá học đấu thầu và quản lý dự án: Bao gồm các chuyên đề: * Học đấu ...