Giáo trình quản trị kinh doanh quốc tế
https://www.slideshare.net/nguyennhatanh1/gio-trnh-qun-tr-kinh-doanh-quc-t
2020-07-14 21:30:06 65
10/6/2013 · Giáo trình quản trị kinh doanh quốc tế 1. HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG QUẢN TRỊ KINH DOANH QUỐC TẾ (Dùng cho sinh viên hệ đào tạo đại học từ xa) Lưu hành nội bộ HÀ NỘI - 2007 2.