Hệ thống Nhà thông minh SmartHome - Bkav SmartHome
http://www.smarthome.com.vn/nha-thong-minh
2019-04-16 13:34:35 195
Thông thường để điều khiển tất cả các thiết bị trong nhà, bạn cần tới hàng chục công tắc, thậm chí với căn nhà lớn hàng ...