Kinh tế Việt Nam 2019 được dự báo có thể tăng hơn 7% - SSI
https://www.ssi.com.vn/khach-hang-ca-nhan/tin-kinh-te/tin-tuc/1828666
2019-04-23 21:02:07 308
Theo đó, nền kinh tế Việt Nam có thể tăng trưởng 6,84%/7,02% (kịch bản cơ ... dần hạn hẹp, do vậy sức ép đến ổn định kinh tế vĩ mô thời gian tới sẽ lớn hơn…