Tổng hợp Từ Vựng một số Nghề Nghiệp Trong Tiếng Anh thông dụng
https://www.studyphim.vn/nghe-nghiep-trong-tieng-anh
2019-05-05 05:58:03 185
cố vấn tài chính. health and ... chuyên viên tư vấn tuyển dụng. sales rep ..... [Trả lời] : HR ( Human resources); Chuyên viên marketing tiếng anh là gì ? [Trả lời] ...