“Nghiên cứu khoa học” trong tiếng Anh: Định nghĩa, ví dụ
https://www.studytienganh.vn/news/418/category/
2019-04-15 05:12:19 261
Ví dụ: Vì muốn giữ niềm tin như thế, một số nhà nghiên cứu khoa học đã quyết định bỏ qua nghiên cứu sâu rộng của các nhà nghiên cứu khoa học có ý kiến trái ngược với những giả thuyết căn bản trong các học thuyết của họ về nguồn gốc sự sống.