Đắc nhân tâm ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI - Tải Sách Hay
https://www.taisachhay.com/2015/05/dac-nhan-tam-dale-carnegie.html
2019-04-15 20:58:17 222
Đắc Nhân Tâm, từ một cuốn sách, hôm nay đã trở thành một danh từ để chỉ một lối sống mà ở đó con người ta cư xử linh hoạt và thấu tình đạt lý. Lý thuyết muôn thuở vẫn là những quy tắc chết, nhưng Nhân Tâm là sống, là biến đổi.