Thép Việt – Sing: Vàng đã thử lửa
https://www.tapchicongthuong.vn/bai-viet/thep-viet--sing-vang-da-thu-lua-67636.htm
2020-08-22 21:35:05 30
Thép Việt – Sing được thành lập vào năm 1993, liên doanh giữa tập đoàn Natsteel Holdings, Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP và Công ty CP Gang Thép Thái Nguyên. Tập đoàn Natsteel Holdings là một công ty thép hàng đầu khu vực châu Á, là thành viên của Tập đoàn thép Tata - Ấn Độ.