Bảng Giá Dịch Vụ Quảng Cáo Video Trên YOUTUBE
https://www.techso.org/category/quang-cao-youtube/
2020-03-02 07:50:04 115
* Video của bạn sẽ xuất hiện trong luồng chạy đè trên video được phát trên Youtube * Người dùng không thể bỏ qua quảng cáo video. * Không cập nhật số lượt xem video trên youtubeTính phí theo CPM. * 1 CPM = 1000 lần hiển thị * Bạn phải cần có một đoạn video dài 15 giây để úp lên kênh youtube của bạn.