Giá sốc online là gì? Trả góp 0% và Bảo hành 1 đổi 1 là sao?
https://www.thegioididong.com/tin-tuc/gia-soc-online-la-gi-tra-gop-0-dong-bao-hanh-1-doi-1-1035666
2019-04-11 10:28:18 103
Giá sốc online là gì? Giá sốc online là chương trình bán hàng với mức giá tốt hơn, nhưng với điều kiện bạn đặt mua hàng online (trực tuyến), xác nhận giữ hàng và đến siêu thị nhận hàng.