0200574629 - Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Y Tế Hải Phòng
http://www.thongtincongty.com/company/451799e5-cong-ty-co-phan-thiet-bi-y-te-hai-phong/
2019-05-08 14:44:03 195
Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Y Tế Hải Phòng, Mã số thuế: 0200574629, Địa chỉ: Số 33 Kỳ Đồng, Phường Quang Trung, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng.