4500505743 - Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Hòa Bình Ninh Thuận
https://www.thongtincongty.com/company/1456357cf-cong-ty-co-phan-xay-dung-hoa-binh-ninh-thuan/
2020-09-29 03:00:06 14
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Hòa Bình Ninh Thuận, Mã số thuế: 4500505743, Địa chỉ: Số 43B Ngô Gia Tự, Phường Đài Sơn, Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận