Điểm chuẩn 2017: Trường đại học Công nghệ - ĐH Quốc gia Hà Nội -...
https://www.thongtintuyensinh.vn/Diem-chuan-2017-Truong-dai-hoc-Cong-nghe-DH-Quoc-gia-Ha-Noi_C237_D14630.htm
2019-04-17 04:02:29 160
Điểm chuẩn 2017: Trường đại học Công nghệ - ĐH Quốc gia Hà Nội 31/07/2017 TT. ... 52480101 CLC. Khoa học máy tính (CLC TT23) 24.00 : 13.