Ngành Cơ khí ô tô - Thông tin tuyển sinh
https://www.thongtintuyensinh.vn/Nganh-Co-khi-o-to_C217_D4893.htm
2019-04-15 14:04:20 196
Ngành cơ khí ô tô đang được chính phủ chọn là một trong những ngành công nghiệp mũi nhọn của Việt Nam để đầu tư phát triển. Nước mình đang từng bước giảm thuế nhập khẩu xe, con số ô tô tại Việt Nam sẽ còn tăng nhiều nữa.