Tim hiểu Khóa học online Excel ứng dụng tổ chức công tác kế toán...
https://www.thuynacca.com/excel-online/
2019-04-15 12:06:21 107
Khóa học Excel ứng dụng tổ chức công tác kế toán và lập BCTC. Khóa học Excel ứng dụng tổ chức công tác kế toán và lập BCTC là sự đúc rút hơn 20 năm kinh nghiệm thực tế trong nghề kế toán - kiểm toán do cô Thủy ACCA trực tiếp giảng dạy