Tên gọi các loại bản vẽ xây dựng trong tiếng Anh | Tên gọi ...
http://www.tienganhxaydung.net/article/ten-goi-cac-loai-ban-ve-xay-dung-trong-tieng-anh/48
2020-10-03 07:15:05 122
Tên gọi các loại bản vẽ xây trong tiếng Anh (các bạn đọc nội dung sẽ thấy các thầy trên tienganhxaydung.net có chuyên môn, chuyên ngành xây dựng, thiết kế, thi công, quản lý dự án - sử dụng thuật ngữ gắn với thực tế công việc)