Đá hộc; đá xây tiếng Anh là gì Archives - Tiếng Anh chuyên ngành ...
https://www.tienganhxd.com/tag/da-hoc-da-xay-tieng-anh-la-gi/
2019-05-07 19:12:10 156
Cấp phối cốt liệu. 43. Aggregate interlock. Sự cài vào nhau của cốt liệu. 44. Aggregate, crusher-run. Cốt liệu (sỏi đá). 45. Aggregate-cement ratio. Tỷ lệ cốt liệu ...