Karaoke Áo Cưới Màu Hoa Cà Chế Linh - timkaraoke.com
https://www.timkaraoke.com/hat-karaoke/Ao-Cuoi-Mau-Hoa-Ca-Che-Linh-197ca1a43d
2019-04-20 02:34:16 157
Đã từ lâu rồi tôi là linh chiên quân hành còn triền miên Mổi khi đơn vị dừng chân đồi hoa tim nhơ em nhơ cả nỗi niềm Ngày nào tôi còn nhơ khi chung mình âu thơ em thường hay ươc mơ Bao giờ thôi chinh chiên ta sẽ nên duyên Và màu hoa ao cươi màu Hoa Cà cho em. ĐK: