Việc làm ngành Thời vụ/Bán thời gian - timviecnhanh.com
https://www.timviecnhanh.com/viec-lam-thoi-vu-ban-thoi-gian-c50.html
2019-04-11 03:36:54 277
Thời vụ/Bán thời gian là hình thức làm việc bán thời gian mà không ít các bạn trẻ đang thực tập và cả những người có kinh nghiệm làm việc lựa chọn để cân bằng công việc và việc riêng của mình.