Tuyển dụng việc làm tiếng Anh/Ngoại ngữ 2019
https://www.timviecnhanh.com/viec-lam-ngoai-ngu-c56.html
2019-04-13 09:56:21 156
Nhu cầu việc làm Ngoại ngữ tại Việt Nam đang khá nóng với một số ngoại ngữ phổ biến đang cần một lượng lớn số người làm việc như: tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nhật, tiếng Trung Quốc, tiếng Hàn Quốc.