Quy trình thủ tục xin visa kết hôn và sau đó định cư tại Đức
https://www.tintucvietduc.net/song-o-duc/che-do-chinh-sach-duc/33203-quy-trinh-thu-tuc-xin-visa-ket-hon-va-sau-do-dinh-cu-tai-duc.html
2019-04-19 11:26:09 153
Rất nhiều người nhầm lẫn giữa visa sang Đức kết hôn / chung sống với bạn đời và thủ tục xin visa Đoàn tụ gia đình, dẫn đến thiếu sót một số giấy tờ riêng biệt của từng trường hợp.