Ngành Quan hệ quốc tế là gì? Học những gì? - UEF
https://www.uef.edu.vn/tin-tuyen-sinh/nganh-quan-he-quoc-te-la-gi-hoc-nhung-gi-2572
2019-04-14 20:14:19 229
14 Tháng Chín 2016 ... Quan hệ quốc tế là một ngành của chính trị học, nghiên cứu về ngoại giao và các vấn đề toàn cầu giữa các nước thông qua hệ thống quốc tế, ...