Ngành Quản trị nhân lực là gì? Học những gì?
https://www.uef.edu.vn/tin-tuyen-sinh/nganh-quan-tri-nhan-su-la-gi-hoc-nhung-gi-1587
2019-04-17 08:32:10 163
Quản lý khoa học - Sau đại học; Tư vấn ... Trong đó, việc tìm đáp án cho câu hỏi “Ngành Quản trị nhân lực là gì? Học những gì