Ngành Công nghệ Kỹ thuật Ô tô - UEF
https://www.uef.edu.vn/huong-nghiep/nganh-nghe/nghe-cong-nghe-ky-thuat-o-to-1395
2019-04-23 23:12:03 126
Ngành Công nghệ Kỹ thuật Ô tô liên quan đến các yếu tố như kỹ thuật cơ khí, ... để xem bên trong nó là gì hay bạn luôn tò mò nguyên lý hoạt động của động cơ ...