Đề án tuyển sinh đại học chính quy năm 2019 của UEF
https://www.uef.edu.vn/tin-tuyen-sinh/de-an-tuyen-sinh-dai-hoc-chinh-quy-nam-2019-cua-uef-5551
2019-04-24 18:38:05 100
11 Tháng Mười Một 2018 ... Năm 2019, Trường Đại học Kinh tế Tài chính TP.HCM (UEF) thực hiện đồng thời ba phương thức tuyển sinh gồm: xét tuyển theo kết quả Kỳ thi ...