Hồ sơ xét tuyển theo đề án tuyển sinh riêng của UEF
https://www.uef.edu.vn/tin-tuyen-sinh/ho-so-xet-tuyen-theo-de-an-tuyen-sinh-rieng-cua-uef-433
2019-04-24 18:50:06 97
1 Tháng Mười Hai 2018 ... Năm 2019, trường Đại học Kinh tế Tài chính Tp.HCM (UEF) thực hiện ba ... HCM và xét tuyển học bạ lớp 12 theo tổ hợp 3 môn cho tất cả các ...