Nộp đơn xin Visa Hoa Kỳ | Thị Thực Công tác/Du lịch - Việt Nam ...
http://www.ustraveldocs.com/vn_vn/vn-niv-typeb1b2.asp
2019-04-15 04:28:15 823
Thị thực du lịch B-1/B-2 dành cho những người đến Hoa Kỳ tạm thời để công tác (B-1) hoặc du lịch hoặc điều trị y tế (B-2). Nói chung, thị thực B-1 dành cho mục ...