Nộp đơn xin Visa Hoa Kỳ | Địa điểm và Thanh toán Phí xin Thị Thực ...
http://www.ustraveldocs.com/vn_vn/vn-niv-paymentinfo.asp
2019-04-15 13:54:31 672
Bạn đang ở đây: Trang chủ / Địa điểm và Thanh toán Phí xin Thị Thực ... Số tiền được hiển thị bằng Đô-la Mỹ (USD), tuy nhiên lệ phí được thanh toán bằng tiền ...