Cơ hội và thách thức của khoa học công nghệ Việt Nam trong ...
http://www.vanlanguni.edu.vn/doi-song-cap-nhat/314-co-hoi-va-thach-thuc-cua-khoa-hoc-cong-nghe-viet-nam-trong-boi-canh-toan-cau-hoa-hien-nay
2019-04-15 16:42:16 223
... khoa học và công nghệ luôn đóng một vai trò quan ... cho các nhà khoa học và công nghệ Việt Nam có cơ hội ... thua kém gì về chất ...