Tuyển sinh tại trường VAS - VAS
https://www.vas.edu.vn/page/172
2019-09-13 16:40:07 43
Các bậc phụ huynh và các em học sinh từ cấp mầm non đến trung học phổ thông sẽ trải qua ba giai đoạn căn bản để hoàn tất quy trình tuyển sinh tại Trường Quốc tế Việt Úc như sau: Đăng ký dự tuyển; Kiểm tra kiến thức và năng lực đầu vào; Hoàn tất hồ sơ nhập học