GS Tetsuo Asano, Chủ tịch Viện Công nghệ Tiên tiến Nhật Bản ...
http://www.vast.ac.vn/hop-tac/thong-tin-hop-tac-quoc-te/2553-gs-tetsuo-asano-chu-tich-vien-cong-nghe-tien-tien-nhat-ban-tham-va-lam-viec-tai-vien-han-lam-khcnvn-2
2019-04-21 18:52:22 75
8 Tháng Giêng 2016 ... Nhân dịp đảm nhận vai trò mới là Chủ tịch Viện Khoa học và Công nghệ tiên tiến Nhật Bản (JAIST), GS Tetsuo Asano đã đến thăm và làm việc ...