Đoàn Bộ Khoa học và Công nghệ Lào đến thăm và làm việc với ...
http://www.vast.ac.vn/hop-tac/thong-tin-hop-tac-quoc-te/3233-doan-bo-khoa-hoc-va-cong-nghe-lao-den-tham-va-lam-viec-voi-vien-han-lam-khcnvn-2
2019-04-29 23:38:06 69
21 Tháng Năm 2018 ... Ngày 14/5/2018, đoàn đại biểu Bộ Khoa học và Công nghệ Lào do GS.VS. Boviengkham Vongdara, Chủ tịch Viện Khoa học Quốc gia (NASL), ...