Japan Visa Information In Vietnam - VietnameseCác ... - VFS Global
https://www.vfsglobal.com/Japan/Vietnam/temporary-visitor-visa.html
2019-04-15 06:56:14 368
Để được nhập cảnh vào Nhật Bản, người Việt Nam phải xin Visa.