Dịch thuật công chứng là gì, ở đâu, thế nào, mất bao lâu? ❷❾❹A ...
http://www.vhd.vn/dichcongchung/FAQ.htm
2019-04-15 18:50:16 147
Dịch thuật công chứng là dịch vụ chuyển ngôn ngữ của những tài liệu có con dấu pháp lý của một tổ chức hoặc một cơ quan nào đó sang một ngôn ngữ đích ...